Gezond voedsel uit eigen tuin

Een bekende uitdrukking is: “je bent wat je eet”. Nou is dat misschien wel wat kort door de bocht, immers je genen bepalen voor een heel belangrijk deel je algehele gezondheid.

Zo viel uit het journaal te vernemen dat de wetenschap het gehele zogeheten genoom, dus de optelsom van alle genen in ons lichaam van de oudste ( overleden ) vrouw in kaart hebben gebracht. Daaruit bleek dat zij gewoon over hele goede genen beschikte en daarmee kan je dus heel oud worden en ook lang gezond blijven.
Dat geldt helaas niet voor ons allemaal en “goede” genen zijn ook niet te koop. Die erf je van je ouders, voorouders etc. Daar moet je het dus mee doen. Maar dat betekent niet dat je je lichaam en welbevinden maar als een gegeven moet beschouwen. Je hebt zelf wel degelijk invloed op je gezondheid.

Dan zijn we weer terug bij onze eerdere uitspraak: “je bent wat je eet”. Met de keuze die we iedere dag weer maken over wat te eten beïnvloeden we onze gezondheid.

De Landbouw Universiteit Wageningen weet ons te melden dat sommige voedingsmiddelen ons slimmer en vrolijker kunnen maken. Ook zijn er voedingsproducten die ons weren tegen somberheid of zorgen voor extra fitheid.

Het toenemen van de welvaart gaat helaas niet voor iedereen gepaard met een betere gezondheid. Er zijn steeds meer mensen die bepaalde producten, zoals noten, gluten of koemelk niet goed verdragen.

Er zijn regelmatig uitbraken van allerlei ziekten, zowel bij dieren als ook planten. Het laatste voorbeeld is de Ehec bacterie. Een deel van al die problemen is terug te voeren naar de grootschalige en intensieve landbouw. Nederland is buitengewoon efficiënt met de landbouw, maar rapporten van onder meer TNO constateren dat onze landbouwgrond steeds schraler wordt. Toevoeging van kunstmest laat dan de plant wel groeien, maar de plant, de groente, bevat steeds minder voedingsstoffen.

Een onderzoek van Geigi laat dat nog eens zien in onderstaand schema.

Een kort commentaar van een ander onderzoeksinstituut ziet u hieronder.

Magnesium – Onderzoek door Lancaster University Geigy
Wortelen bevatten nog maar 25% magnesium t.o.v. de waarde gemeten in 1985, terwijl vitamine C in de ´gezonde´ aardbeien met slechts 87% zijn afgenomen. We hebben dus aanvulling van voedingssupplementen nodig!

Fruit, groente en granen worden voor het grootste deel in mineraalarme grond verbouwd, waarbij steeds meer kunstmest wordt gebruikt, waardoor die voedingsmiddelen ook nog eens
langdurig opgeslagen worden voordat ze uiteindelijk worden verkocht. Daarna worden ze vaak nog langer bewaard voordat ze eindelijk worden gegeten. Een laboratoriumonderzoek wees uit dat de historische teruggang van het mineraalgehalte van fruit en groente tussen 1930 en 1987 verbazingwekkend terugnam. Oorzaak: Uitgeputte grond. luchtvervuiling, te snelle groei, langdurige opslag, transport.

In het bovengenoemde commentaar valt te lezen dat we een aanvulling van voedingssupplementen nodig hebben. Daar zijn, letterlijk en figuurlijk, niet alle geleerden het over eens. Verder is gebleken dat de afname van voedingsstoffen verder is gedaald.

Groente, die we zelf kweken, is gezond.

Dat kan ook bijna niet anders:

  • een volkstuin of moestuin heeft gezonde grond, zonder allerlei gifstoffen en kunstmest;
  • de groente, gekweekt in een volkstuin of moestuin, groeit langzaam en wordt niet opgejaagd;
  • de groente uit de eigen volkstuin of moestuin wordt niet of nauwelijks bespoten
  • de volks-of moestuinder behandelt de planten met liefde, het is zijn of haar eten en geen productieplant die zoveel mogelijk geld moet opbrengen.