Kalken

Regelmatig moet aan de grond kalk toegediend worden.
Waarom?
Zo houden we de natuurlijke verzuring van de grond tegen. Lichte grondsoorten verzuren sneller dan zware grondsoorten. Gronden die goed voorzien zijn van organisch materiaal (doordat ze regelmatig compost toegediend gekregen hebben) zullen ook veel minder snel verzuren. Afhankelijk hiervan zal er om de twee tot drie jaar een bekalking uitgevoerd worden. Vergeet niet dat ook de grond in de kas of plastiektunnel moet bekalkt worden. Te weinig kalk is immers één van de drie oorzaken van neusrot bij tomaat (welke de andere zijn leest u hier). Ook knolvoet bij kolen komt meer voor bij zure gronden.
Kalk strooien zal de vertering van het organisch materiaal bevorderen en zo de ‘oude kracht’ van de bodem vrijgeven. Ook de grondstructuur wordt beter behouden als er regelmatig bekalkt wordt.

Let op! Wie te kwistig is met kalk loopt wel het risico dat het humusgehalte van de bodem te sterk daalt. Ook zal de opname van andere voedingselementen zoals Calcium en Magnesium dan moeizamer verlopen. Het is dus zeker niet nodig om een grond in goede conditie ieder jaar te bekalken.

Wanneer?
Bekalken gebeurt in het najaar of in het vroege voorjaar. Februari is dan ook een goede periode om een bekalking uit te voeren

Zuurtegraad bepalen?
Twijfelt u aan de zuurtegraad van uw grond? Of is het al een tijdje geleden dat er een bekalking uitgevoerd werd? Laat dan een pH-test uitvoeren. Gespecialiseerde tuincentra kunnen dit dikwijls voor u doen. Deze test neemt heel weinig tijd in beslag. Verzamel grond tussen 0 en 25 cm diepte, op enkele plaatsen in de tuin. Meng deze grond en neem daar een staal van mee naar het tuincentrum. Zie ook het artikel Zelf de zuurtegraad meten.

Hoe?
Bekalken doe je op onbeteelde percelen. Kalk mag niet samen met andere organische of minerale bemesting uitgevoerd worden en mag je al zeker niet toedienen tussen de groeiende planten.
Bekalk de grond enkele weken vooraleer de compost ingewerkt wordt. Denk eraan dat aardappelen geen verse bekalking verdragen. Dit veroorzaakt immers ruwschilligheid of schurft. De kalksoorten en hun prijzen vindt u op deze pagina.

Zeewierkalk.
Moet u noodgedwongen nog een bekalking uitvoeren kort voor een teelt, gebruik dan zeewierkalk, deze kalksoort van natuurlijke oorsprong is gekend voor zijn zachte werking.

Hoeveelheid
De hoeveelheid kalk die je moet gebruiken wordt best bepaald na een pH-test en is verder afhankelijk van de factoren vernoemd bij het begin van dit artikel. Bij een normale bodemtoestand kan je rekenen op 100 g per vierkante meter. Dit noemt men dan ook een onderhoudsbekalking.