Vitamines

In een aantal artikelen op deze website vindt u informatie over vitamines in groenten en aardappelen uit eigen volkstuin of moestuin. Het betreft hier natuurproducten. Daarom zijn de hierbij genoemde getallen indicatief.

Deze informatie is bedoeld om u te helpen betere keuzes te kunnen maken in het belang van uw gezondheid.
De samenstellers hebben hun best gedaan om u hiermee praktische handvaten te geven om zelf die keuzes te kunnen maken.

Wij verstrekken geen medische informatie of adviezen. In geval u vermoedt dat u een probleem heeft met uw gezondheid, is het altijd verstandig een arts of andere medisch deskundige te raadplegen.

Vitaminen – Soorten, werking en geschiedenis
De naam ‘vitamine’ stamt van de woorden ‘vitae’ (leven) en ‘amine’ ( een stikstof-houdende stof ofwel eiwit). Lees verder »