Grond bewerken

De grond van de volkstuin of moestuin is de basis voor al onze tuinactiviteiten. Met andere woorden: grond met een goede structuur, voldoende voedingsstoffen en waar het water goed wordt opgenomen. Om die reden zullen we, ieder jaar!, de grond moeten voorbereiden.

Het is om die reden dat we voordat het pootseizoen begint de grond omspitten. Met dat spitten bereiken we 2 dingen:

  • de grond waarop we groenten hebben verbouwd wordt als het ware omgedraaid
  • en u heeft de mogelijkheid om mest of compost toe te voegen.

Als we gaan spitten gaan we eigenlijk het bodemleven verstoren. Het meeste bodemleven bevindt zich in de bovenste10 cm van de grond.
Door te spitten draai je dat dus om, immers wat onder komt boven te liggen en andersom.

Door weer compost of mest toe te voegen kan de verstoring weer worden opgeheven. Belangrijk is dan wel dat je rekening houdt met het feit dat “het leven” vooral in de bovenste 10 cm zit. Als je dus heel diep spit dan komt aarde bovenop te liggen. Maar dat is aarde waar vrijwel geen voedingsstoffen inzitten.

Spit dus niet te diep en ook niet vaker dan 1 keer per seizoen.

Spitten is de beste voorbereiding voor de grond, maar de meeste tuinders zien er wel tegenop. Het is zwaar werk, zeker op klei (achtige) grond. Spitten wordt in ieder geval wat gemakkelijker met een spade en dan een spade met een scherp blad!
Een spade is wat smaller dan een schop of bats en werkt iets lichter.

Zeker ook belangrijk: spit niet als de grond nat is. Dat maakt het extra zwaar en verstoort het bodemleven enorm.

Al is het spitten zwaar, als de grond eenmaal “omligt” dan is het ook wel weer een fraai gezicht.

 Verder: spit niet teveel in een keer. Verdeel de tuin en spit bijvoorbeeld 1 vak per keer.

Kleigrond wordt bij voorkeur in het najaar gespit. Door de vorst kunnen de dikke kluiten dan alvast breken. Zand-en leemgrond wordt bij voorkeur gespit in de lente.

Spitten
Als de grond in de volkstuin of moestuin wordt omgespit, wordt normaal gesproken ook mest toegevoegd. Lees verder »

Compost
Compost bestaat uit vele vergane en verteerde plantenresten. Lees verder »

Bemesten
Mest voor de volkstuin of moestuin wordt onderscheiden in droog formaat of als stalmest. Lees verder »