Eikenbladeren

Eikenbladeren verteren nauwelijks, maar rotten wel. Daardoor treedt verzuring en schimmelvorming op indien u deze laat liggen in de volkstuin of moestuin.

Het verdient daarom aanbeveling om eikenbladeren – in tegenstelling tot veel andere boombladeren – wel te verwijderen en NIET op de composthoop te deponeren.

eikenblad