Soorten meststoffen

Meststoffen worden wel onderscheiden in twee soorten: de organische en de anorganische.

De organische meststoffen zijn wat wij normaalgesproken de echte, de fysieke meststoffen noemen: het zijn compost, stalmest, paardenmest en champignoncompost. De exacte samenstelling van deze meststoffen varieert, maar is doorgaans behoorlijk rijk aan stikstof etc.
Deze meststoffen dienen ook om de bodemstructuur te verbeteren.

Gebruik liever geen verse mest, zeker niet bij uien.

De anorganische stoffen worden in heel veel hoedanigheden aangeboden. De hoeveelheid stikstof, fosfor en kalium verschilt. De standaard voor  N + P + K = 12 + 10 + 18.
Een apart te vermelden meststof is patentkali. Dat is een meststof die uit de kalimijnen wordt gedolven. Tuinders strooien met name wat patentkali bij de pootaardappelen.

Zoals met alles is teveel niet goed. Bedenk dat bij teveel mesten de hoeveelheid kalium, magnesium en fosfor te hoog wordt. Die stoffen spoelen in tegenstelling tot stikstof niet weg. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor een meststof met veel stikstof en weinig kalium ed.